Statoil Headquarters

Klient:

Data realizacji: Listopad 2013r.

Wizualizacja siedziby Statoilu w Norwegii.

ZOBACZ PROJEKT: